DSC_9958.jpg
DSC_9958.jpg

press to zoom
DSC_9958.jpg
DSC_9958.jpg

press to zoom
1/1
亞太設計雙年獎-家居空間
十大傑出華人設計師入圍
林口新北郡蘇邸
Taipei, Taiwan
 
DSC_4950.jpg
DSC_4950.jpg

press to zoom
DSC_4950.jpg
DSC_4950.jpg

press to zoom
1/1
第十屆現代裝飾國際傳媒獎
年度家居配飾大獎入圍
內湖 MIHO 美秀館孫邸
Taipei, Taiwan
 
DSC_6472.jpg
DSC_6472.jpg

press to zoom
DSC_6472.jpg
DSC_6472.jpg

press to zoom
1/1
第十屆現代裝飾國際傳媒獎
年度家居空間大獎入圍
年度精英大獎
東方明珠 譚邸
Taipei, Taiwan